Här kan Ni läsa data om Zettertjärns tidigare kullar, från 1988 och framåt. Jag har delat upp kullarna i block , gör det enklare att hitta.

Klicka på årtalet till vänster.