ZETTERTJÄRNS MIMZAN

FÖDD: 2019-08-19
HD: A/B
PRA: Fri
Utst:Excellent/CK BKL, Cert X 3, R-Cert BIR & BIM
Jaktprov: 2 UKL x 2 , 3 UKL
MOR: SE NO UCH Z Vånna
FAR: J Endalshöjdens Bono

JAKTPROVSKRITIK:

GST  ZETTERTJÄRNS MIMZAN SE51383/2019, äg & för Kristina Edh, Järpen
Mimzan går i bra till tidvis mycket bra fart och stil. Hon får med sig stora delar av anvisad mark. Hon är lite ojämn och har några stopp. Störs delvis av partner i andra släpp som hade tendens att följa något. Mot slutet av andra släpp, stånd, löser ut. Lite senare i samma område, stånd, justerar, en ripa lyfter och Mimzan är rätt lugn i flog och skott. Två släpp, släpptid 30 minuter, 2 ukl (FF)

GST ZETTERJÄRNS MIMZAN SE51383/2019, äg och för  Kristina Edh
Åpent lettgått terrreng med vind bak/side starter Mimzan ut i meget god fart fin stll og livlig l aksjon revierer anviste terreng meget godt i kontakt med fører. Utover dagen jakter Mimzan meget godt i alle biotoper og vindretninger støkker ryper og roes. Sees i stram stilfull stand når fører kommer til reiser Mimzan rypekull og roes i oppflukt/skudd, En tiltalende hund som mangler noe intensitet og kontunitet i søksopplegget til øverste pris og tildeles 2 ukl.
 [b1]åpent lettgått terrreng med vind bak/side starter Mimzan ut i meget god fart fin stll og livlig l aksjon revierer anviste terreng meget godt i kontakt med fører. Utover dagen jakter Mimzan meget godt i alle biotoper og vindretninger støkker ryper og roes. Sees i stram stilfull stand når fører kommer til reiser Mimzan rypekull og roes i oppflukt/skudd, En tiltalende hund som mangler noe intensitet og kontunitet i søksopplegget til øverste pris og tildeles 2 ukl.