SE UCH J ZETTERTJÄRNS FLIZAN

Född: 2017-02-26
HD: A
PRA: Carrier


2 UKL, 2 X 2 ÖKL, 1 ÖKL
Utställning: SE UCH


Mor: SE NUCH Zettertjärns Stella
Far: NORD UCH Glavaris Zlatan

Meriterade syskon:
Fräzig 1 UKL
Frozt 1 AK, 2 AK, 1 VK
Franz 3 ÖKL, 3 x 2 ÖKL (skog, fjäll , fält) VP, 1 ÖKL


Kullar: R-kull ( Z Krejzy) 3 h+7 t


Jaktprovskritik:

GST J ZETTERTJÄRNS FLIZAN SE22992/2017, äg & för Kristina Edh, Järpen
Flisan i mycket bra fart och stil. Revierar marken mycket bra i god kontakt med sin förare. Det fina söket resulterar i stånd. Avancerar fint på löpande ripor och reser fågel. Lugn i flog och skott, apporterar bra. Avslutar med att söka mycket bra i sitt sista försök.
EB: FF, 3 släpp totalt 40 min. 1 Ökl

GST J ZETTERTJÄRNS FLIZAN SE22992/2017, äg  , , för  Kristina Edh
I åpent lettgått terreng med vind I mot starter flizan ut i meget stor fart, fin stil og aksjon, revierer til tider glimrende I kontakt med fører. Søksinntrykket bekreftes utover dagen, finnes I samstand med makker, ryper letter noe upresist forran Flizan som er rolig I oppflukt/skudd. Apporterer ok, tildeles 2 Økl. 45.min slipptid.